Persoonlijke coaching

bij professionele ontwikkeling

Bucaneve voor werkgevers
Teamcoaching | Coaching voor jonge ouders | Intervisiebegeleiding | Financieel Voordeel


Teamcoaching
Sterke teams zijn geen vanzelfsprekendheid. Maar je kunt ze zeker bouwen! Bucaneve begeleidt teams om goed te leren communiceren, vaker initiatief te nemen en beter samen te werken. De waarden van de organisatie en doelen van het team vormen de basis voor ontwikkelingsgerichte en inspirerende sessies.

Kenmerkend voor de teamcoaching via Bucaneve is de ontwikkelings- en oplossingsgerichte werkwijze waarbij diepgang niet wordt geschuwd. Op pragmatische en constructieve wijze gaan we aan de slag met inzichten, vaardigheden, waarden en doelen.


"The secret of change is to focus all of your energy, not on fighting the old, but on building the new."
-Socrates


Wanneer teamcoaching? 

✔︎ Teamleden communiceren niet goed met elkaar 
✔︎ Er is een nieuwe leider of een nieuw team gevormd
✔︎ Teamleden zijn passief 
✔︎ Onderling vertrouwen, loyaliteit en sfeer moeten worden verbeterd. 
✔︎ Betere uitvoering van het werk door elkaars kwaliteiten effectief in te zetten en valkuilen bespreekbaar te maken. ✔︎ Inzichtelijk maken van vereiste vaardigheden van het team en de leden. Via een ontwikkelingsprogramma  kunnen leden zich ook individueel ontwikkelen.

Meer weten?
Neem contact op voor een gratis adviesgesprek via 023-8447916.

Coaching voor jonge ouders
Na de geboorte van een kindje komt er een hoop op werkende ouders af. Alles verandert: de rol die hij/zij thuis heeft, de dynamiek in de relatie(s) en de balans tussen werk en privé. Veel jonge ouders hebben nog geen duidelijk beeld bij hun nieuwe leven of hoe ze straks alle ballen in de lucht moeten houden.

Het POWERPARENT! TRAJECT van Bucaneve Coaching heeft als doel inzichten en handvatten te geven om:
✔︎ op het werk optimaal te kunnen blijven presteren
✔︎ thuis meer effectieve rustmomenten te creëren in de nieuwe situatie
✔︎ om te gaan met onverwachte situaties (zoals een ziek kindje of een verstoorde planning)
✔︎ te vertrouwen op eigen kracht en oplossend vermogen 
✔︎ een gezonde work-life balance te behouden

In het traject worden thema’s besproken die passen bij werkende jonge ouders zoals: tijdsgebrek, prioriteiten stellen, plannen, nieuwe verantwoordelijkheden, slaaptekort, het bewaken van ambities, ‘fear of missing out’, tijd voor jezelf maken en perfectionisme. Hieruit volgen wensen en haalbare doelstellingen waaraan gewerkt gaat worden en die tevens met werkgever kunnen worden besproken. Dit kan worden aangevuld met tussentijdse opdrachten om het geleerde in de praktijk te brengen en waarop gereflecteerd wordt. Tijdens de follow up worden de puntjes op de i gezet en wordt het effect van het POWERPARENT! TRAJECT geëvalueerd.

Het POWERPARENT! TRAJECT bestaat uit:
✔︎ een uitgebreide telefonische intake met werkgever en met werknemer ter voorbereiding op de sessies en het
inzichtelijk maken van de context en (hulp)vraag

✔︎ een coachsessie rond de 8e week voor de bevalling (1,5 uur)
✔︎ een sessie na terugkeer op het werk (1,5 uur) 
✔︎ een follow up gesprek na 6 weken (1 uur)

Meer weten?
Neem contact op voor een gratis adviesgesprek via 023-8447916.

Intervisie begeleiding
Intervisie is een periodieke bijeenkomst waarbij vakgenoten aan de slag gaan met casuïstiek uit de praktijk. De intervisiemethode helpt de deelnemers om stappen te zetten in het verder professionaliseren van de eigen rol, deskundigheid te bevorderen en het zelfoplossend vermogen van iedere deelnemer te vergroten.

Het belangrijkste kenmerk van intervisie is dat er geen oplossingen of adviezen worden gegeven, maar dat deelnemers verhelderende en verdiepende vragen stellen. Er wordt dus niet gepraat 'over wat het werk nodig heeft' maar er wordt besproken wat je zélf te doen staat of moet leren om in dat werk nog beter te kunnen worden.

Hier zit vaak ook de moeilijkheid, want het stellen van open vragen is zo makkelijk nog niet. Om te voorkomen dat deelnemers te snel vervallen in het geven van goedbedoeld advies of vooral 'over het werk' praten is het laten begeleiden van de intervisie door een professional een slimme keuze.

Als begeleider zorg ik dat alle leden herinnerd worden aan de voorbereiding op de bijeenkomst, breng ik structuur aan, betrek ik alle leden en bewaak ik de tijd. Aan het eind van de intervisie bestendigen we de opgedane inzichten en is er altijd de vraag: "wat ga je voortaan (anders) doen?" Tevens zorg ik voor variatie in intervisiemethodieken en peil ik wat de wensen van de groep zijn om de volgende keer opnieuw een bijeenkomst vol inspiratie te ervaren!

Meer weten?
Neem contact op voor een gratis adviesgesprek via 023-8447916.

Driegesprek
Naast team- en individuele coaching is er ook de mogelijkheid tot een driegesprek met coach, leidinggevende en werknemer. Bijvoorbeeld bij reïntegratie of wanneer er behoefte is aan het vaststellen van gezamenlijke doelstellingen voor een individueel coachtraject. 

Op locatie
Miriam komt ook op locatie indien er een ruimte beschikbaar is waar de coach- of intervisie sessie plaats kan vinden. Hiermee kunnen reistijd, reiskosten en gemiste uren bespaard worden. Daarnaast kan op locatie coachen drempelverlagend werken voor het aangaan van gezamenlijk overleg over de voortgang. 

Financieel voordeel

Cao
Steeds meer branches zien de effectiviteit van coaching voor organisaties en hun werknemers en hebben hier budget voor opgenomen in de cao. Vaak kan hier een financiering voor aangevraagd worden bij bijvoorbeeld het O&O fonds van de branche. Life- en Loopbaancoaching vallen hier ook onder.

Fiscaal aftrekbaar
✔︎ De kosten voor coaching van medewerkers zijn fiscaal aftrekbaar voor werkgevers via de werkkostenregeling onder 'gerichte vrijstellingen'.
✔︎ Voor ondernemers zijn kosten voor eigen zakelijke coaching ook fiscaal gunstig. Je kunt er voor kiezen om zo'n 80% van de investering af te trekken bij de aangifte (aftrek gemengde kosten)
✔︎ Kosten die gemaakt worden in het kader van outplacement zijn 100% aftrekbaar. Eveneens interessant te betalen voor je vertrekkende medewerker (in plaats van 'mee te geven' als vergoeding) omwille van een mogelijke verrekening met de transitievergoeding. En niet in de laatste plaats ter versterking van de arbeidsmarktpositie van de medewerker die op zoek gaat naar een nieuwe baan.

Verzuimverzekering

Veel verzuimverzekeringen stellen een 'potje' beschikbaar ten behoeve van
reïntegratie-activiteiten of preventieve maatregelen ter voorkoming van uitval. Handig om na te vragen, hier wordt niet altijd pro-actief over gecommuniceerd door verzekeraars, maar dit zit vaak wel in het pakket.